Sök

Villkor

Coachingen sker genom personliga möten, på Zoom eller annan plattform eller per telefon. Varje möte tar ca. 60 minuter förutom uppstartsmötet som tar ca. 1,5-2 tim. 
Coachingen sker enligt etik och de konfidentiella regler som ICF, International Coaching Federation förordar 
Se: www.icfsverige.se