Sök
UTBILDNINGAR

När ditt företag har nöjda kunder och medarbetare

Med rätt kompetens, inställning, motivation och rätt verktygslåda blir resultatet bättre affärsmannaskap och ökade intäkter.

Att Leda sig själv och Coacha andra

Utbildningen syftar till att du med en större medvetenhet agerar utifrån ett coachande förhållningssätt med trygghet att andvända mod likväl som empati.

First Line: Din väg till bättre kundservice 

Vårt agerande påverkar andras agerande och attityd gentemot oss. Att med trygghet lotsa kunder med olika utgångsläge till att bli nöjda med sin totala upplevelse

Individuell coachning för att stärka personliga resultat

Forskning har visat att individuell coachning i samband med utbildning har förstärkt den positiva effekten och totala resultatet

Att LEDA sig själv och COACHA andra

Vi erbjuder rullande öppna utbildningar och företagsanpassade interna utbildningar.
Kursinehåll Dag 1
·  Att leda sig själv och andra 
·  Att skapa självkännedom 
·  Att kommunicera och vara direkt närvarande
·  Konstruktiv Feedback 
·  Mål och Vision
 · Positiv attityd  
Kursinehåll Dag 2
· Frågeteknik- Hur coachar jag genom öppna frågor
· Aktivt lyssnande- Viktiga saker att tänka på
· Kommunikationsregler 
· Stimulera eller motivera, hur gör jag? 
· Tillrättavisning som leder till motivation 
· Motiverande coachande samtal för bättre resultat  
Kursinehåll Dag 3
· Presentation och återkoppling av tillämpat verktyg 
· Praktisk grund för presentationsteknik
· Att sälja en idé- Fällor man kan falla i  
· Effektiva möten
· Coachande gruppledarskap 
· Problemlösning i grupp  
Kursinehåll Dag 4
· Presentation och återkoppling av tillämpat verktyg 
· Att förhandla 
· Konflikthantering 
· Ledarskap att lösa konflikter 
· Att avveckla medarbetare 
· Att leda sig själv  
First Line: Din väg till bättre kundservice 
Utbildningen går över tre tillfällen och halvdagar för medarbetare och heldagar för Teamledare 

Personliga komentarer

Kommentarer från deltagare från senaste öppna kursen. En härlig blandning i gruppen som bla. bestod av en Vd och företagare, Marknad- och receptionschef, Ica handlare och resaturangägare.

Intensivt, spännande, öppet, ärligt, utan värderande. Bara analyserande & berömmande. Massor av kunskap att ta med.

Så smart att blanda teori med praktiska övningar, för att sedan testa skarpt hemma.

En välbehövlig uppdatering av vad som är viktigt att jobba med i en ledande position.