Sök

Att LEDA sig själv och COACHA andra

Fyra (2+1+1) aktiva ledarskapsdagar med praktisk träning på vackra Bjäre.


Kursinehåll Dag 1
·  Att leda sig själv och andra 
·  Att skapa självkännedom 
·  Att kommunicera och vara direkt närvarande
·  Konstruktiv Feedback 
·  Mål och Vision
 · Positiv attityd  
Kursinehåll Dag 2
· Frågeteknik- Hur coachar jag genom öppna frågor
· Aktivt lyssnande- Viktiga saker att tänka på
· Kommunikationsregler 
· Stimulera eller motivera, hur gör jag? 
· Tillrättavisning som leder till motivation 
· Motiverande coachande samtal för bättre resultat  
Kursinehåll Dag 3
· Presentation och återkoppling av tillämpat verktyg 
· Praktisk grund för presentationsteknik
· Att sälja en idé- Fällor man kan falla i  
· Effektiva möten
· Coachande gruppledarskap 
· Problemlösning i grupp  
Kursinehåll Dag 4
· Presentation och återkoppling av tillämpat verktyg 
· Att förhandla 
· Konflikthantering 
· Ledarskap att lösa konflikter 
· Att avveckla medarbetare 
· Att leda sig själv