Sök
Carpe Persona- Bli mera Du

Coaching för ledare, företagare och entreprenörer

Sätt och nå dina önskade mål med mig som bollplank! Ibland kan det vara svårt att hålla fokuset, uthålligheten och drivet som entreprenör, ledare och företagare. Du känner att du driver helt "ensam", din idé och verksamhet. Du önskar att få en neutral motpart med liknade erfarenheter som du kan bolla idéer med, få vända och vrida på tanken ihop med eller bara helt enkelt ta upp ett problem eller oro som du har.  Mig anlitar du som professionell coach, under en period får du möjlighet till ny inspiration, ny kraft att planera och ta nästa steg i din målbild. Det kan vara allt från balans i livet, minska stress, ändra inriktning, ta ut ny riktning och välja nya vägar, få inspiration om förändrade försäljnings- och marknadsföringskanaler. 
Carpe Persona- Bli mera Du

Coaching för medarbetare, enskilt eller i grupp

Individuell coaching för medarbetare eller gruppen som helhet, för deras personliga och professionella utveckling.  
I en föränderlig värld där vi hela tiden måste anpassa oss till utvecklingen som sker här och nu kan coaching ge stöd till att möta dessa utmaningar. 
Målet kan exempelvis vara att bli mindre stressad, bli effektivare, bli mer stimulerad, uppnå mål, kommunikation och förbättrat samarbete, bli tryggare i ändrade arbetssätt. 

Eftersom all coaching utgår från individen själv och dennes förutsättningar kan coaching vara ett bra sätt att nå fram till minska stress och därmed förebygga risk för utbrändhet.
Carpe Persona- Bli mera Du

Livstil

Coaching kan vara möjligheten till att drömmar kring hälsa och personligt välmående kan bli konkreta OCH uppnåeliga mål.
Med mig som coach vid din sida som inte värderar dina känslor och tankar utan stöttar dig vid din insats till personlig förändring kan du nå dina innersta drömmar genom frågor och övningar, där du sätter fingret på hur just du vill leva ditt liv. 
Det kan vara:
  • Att komma igång och träna
  • Ta tag i hobbyn eller intresset du har som du tänker på så ofta
  • Stressa mindre
  • Finna den goda relation du vill ha med dina vänner, familj och partner
Carpe Persona- Bli mera du

Walk & Talk Coachning på Bjärehalvön

Walk and Talk ett coachande samtal och välmående.
WALK & TALK - Bjärehalvön    - Powerwalk med coaching och bollplank - För dig som inte vill sitta framför datorn eller i en klientstol, drar jag nu igång PW med coachande samtal. Du bestämmer själv takten och vad samtalen ska handla om. Vi kan ta en promenad uppe på gamla banvallen, nere på stranden, utmed heden i Torekov, vid Hovs Hallar eller var du gillar att gå. Vill du inte gå hela tiden kan vi ta en paus på en bänk och fortsätta samtalet - du bestämmer. Forskning visar att hjärtat och hjärnan får ett bättre samarbete när man är ute i naturen och går i den friska luften och i med det kan du börja tänka på ett bättre och klarare sätt. 

Bevisat via forskning är även att det är den bästa medicinen mot psykisk ohälsa och depression, så varför inte förena dessa två magiska verktyg till ett.
Carpe Persona- Bli mera Du

Vad är egentligen Coaching?

Ordet coaching betyder olika saker för olika människor. 

Enkelt sagt är coaching ett sätt att arbeta på genom att man på ett objektivt och neutralt  förhållningssätt ställer öppna, kraftfulla och raka frågor.Detta hjälper dig att få insikt i de hinder du upplever och genom denna insikt uppnå de mål och förändringar du som klient önskar i ditt yrkesliv eller privat. 
Exempel:
  • Vad önskar du dig? 
  • Vad är utmaningen i ditt företag?
  • Vad gör dig glad?
  • Vad du brinner för?
  • Hur kan du skapa bättre relationer?
  • Vill du jobba med din självkänsla?
Oavsett vad det är du vill så kan jag som coach hjälpa dig att komma närmare ditt önskade mål. När du anlitar mig som coach kommer du få insikten till att du redan sitter på många av de unika svaren själv. Jag fungerar som ett verktyg som ger dig nycklarna till att låsa upp dem.
Min coaching hjälper till att omsätta dina nya insikter till handling, lärande och vilka steg du måste börja ta.
I coachingprocessen sätter du upp tydliga mål som följs upp kontinuerligt.  

Coachen kommer inte med svaren, coachen hjälper dig hitta svaren. 
Carpe Persona- Bli mera Du helt enkelt.

Boka ett första kostnadsfritt samtal

Ett första steg är ett steg fram mot ditt önskade läge!
Nicki Jahn var min coach under våren och sommaren 2021. Som coach var Nicki en stor lyssnare och tillåtande att låta tankar och funderingar komma fritt fram utan att bli bedömd.
Nickis målsättning var att jag själv skulle hitta vägar som leder till ökad framgång och harmoni i området i mitt liv som jag hade valt att fördjupa mig i.
När man är mitt i en omgång coaching timmar kan nya tankar, nya sätt att tänka på och nya möjligheter som poppar upp först ge en omtumlande effekt.
När man sen ser i backspegeln så hamnar sak efter sak på rätt plats och nya möjligheter, nya friheter dyker upp. Att få vägledning och stöttning att tänka på rätt sätt och utan att påverkas att välja en speciell väg eller riktning är oerhört befriande.
För dig som har stannat lite i din livsutveckling, du stampar på men inget händer, du kanske känner dig inträngd och livet börjar bli grått är denna möjlighet med Nicki något jag verkligen kan rekommendera.
Du får uttrycka dig på ditt sätt utan att bli bedömd, du får vara frustrerad utan att bli kritiserad.
Nicki kommer med frågorna som gör att du genom att få berätta och uttrycka dig låta frustration omvandlas till viljekraft, som i sin tur leder dig till ett starkare, energirikare och mer harmoniskt liv.
Allt detta oavsett det handlar om ditt privata liv eller din arbetssituation.
Charlotte
Företagare
Friskvård