Sök
Hur kan jag som coach hjälpa dig?
Känner du att du vill bli mer tydlig i din roll som chef?

Står du inför en förändring och vägskäl i ditt arbete eller relation?

Upplever du att du vill ta ut en ny riktning och mål, som aldrig verkar blir av?
Därför ska du ta hjälp av mig
  1. Du har dina Unika svar
    I coaching utgår jag från att du själv har svaren inom dig. Jag hjälper dig att hitta fram till dem.
  2. Jag tar dig från Vision till Mål
    Som coach hjälper jag dig att med nya insikter och lärande, omsätta det du vill till handlande genom att skapa din vision och nåbara mål.  
  3. Du vet vad du vill, men kanske inte hur du når dit
    Frågor som skapar reflexion och unika tankar. Min roll som coach är att ställa öppna, korta och kraftfulla frågor för att skapa en medvetenhet och möjlighet för dig att välja vad du vill och tycker.

Enligt ICF - International Coaching Federation

Coachingen sker enligt etik och de konfidentiella regler som ICF, International Coaching Federation förordar 
Läs gärna mer här:  www.icfsverige.se